Jogviszony szüneteltetése

A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. Az Orvostudományi Doktori Tanács a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését két félévnél hosszabb időtartamra, feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. A doktori képzés alatt a hallgatói jogviszony szüneteltetésének összesített időtartama nem haladhatja meg a hat félévet. A hallgatói jogviszonyt szüneteltetni csak teljes szemeszterre lehet. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt állami ösztöndíj nem folyósítható.

  • A Kérelmet a PhD irodába kell eljuttatni. 
Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:02