Abszolutórium

A doktorandusz a nyolc szemeszter eredményes lezárása után abszolutóriumot szerez. Az abszolutórium annak dokumentuma, hogy a doktorandusz a doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek mindenben eleget tett. A tudományterületi doktori tanács a doktorandusz részére abszolutóriumot csak az illetékes doktori iskola vezetőjének írásbeli jóváhagyása alapján állíthat ki. Azon doktorandusz részére, aki nem szerezte meg a szükséges 240 kreditet, az abszolutórium nem állítható ki. Az abszolutórium kiállítását kérvényezni kell.  A kitöltött, doktori iskola által is aláírt kérvényt a PhD irodába kell eljuttatni.

  • Kérelem abszolutórium kiállítására N_L
  • Kérelem abszolutórium kiállítására_egyéni

Ezeket a dokumentumokat megtalálja a Letölthető Dokumentumok menüpontnál, vagy kattintson ide >>>

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 04. 09:41