Komplex vizsga

A komplex vizsga a doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként teljesítendő vizsga, amely méri és értékeli a tanulmányi és kutatási előmenetelt.

A negyedik félév elején a doktorandusz köteles bejelentkezni a Komplex vizsga, kredit érték nélküli kurzusra (Tárgy Neptun kódja: OT-KV-4). A kurzus tejesítését a DT titkár igazolja a sikeres komplex vizsga után. A komplex vizsgára bocsátás feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (első négy félév) legalább 90 kredit, amelyből a kötelezően teljesítendő képzési (tanulmányi) kreditek száma legalább 12.  A komplex vizsgára írásban kell jelentkezni.

A jelentkezési lap mellett be kell nyújtani a diplomamásolatot (ha korábban nem történt meg), illetve a már rendelkezésre álló, nyelvtudást igazoló dokumentumokat. A témavezető a komplex vizsga előtt írásban értékeli a doktorandusz teljesítményét és nyilatkozik arról, hogy javasolja-e a fokozatszerzési eljárás megkezdését. A komplex vizsga követelményeit és a vizsgatárgyak jegyzékét az orvostudományi területen működő iskolák a doktori iskola képzési tervében és honlapján teszik közzé.

  • Tájékoztató komplex vizsgáról
  • Jelentkezési lap komplex vizsgára
  • Témavezetői értékelés

Ezeket a dokumentumokat megtalálja a Letölthető Dokumentumok menüpontnál, vagy kattintson ide >>>

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 04. 09:41