Előzetes vita

Az értekezést a munka végső formába öntése előtt – az illetékes doktori iskola minőségbiztosítási tervében rögzített módon – előzetes vitára bocsátják. Előzetes vitára csakis sikeres komplex vizsgát követően lehet jelentkezni. A képzés befejezését követően az előzetes vitára történő jelentkezés feltétele a kreditszerzési követelmények teljesítése (abszolutórium megszerzése).  Az előzetes vitát a doktori iskola tanácsa szervezi meg, a vitáról jegyzőkönyv készül. Az előzetes vitára jelentkezéskor az alábbiakat kötelező benyújtani, illetve bemutatni (a doktori iskola által meghatározott módon):

  • a Kenézy Élettudományi Könyvtár által kiállított hivatalos publikációs listát tartalmazó értekezést, valamint a téziseket nyomtatott és/vagy elektronikus formában
  • társszerzői lemondó nyilatkozatok és/vagy megosztott felhasználást dokumentáló nyilatkozat(ok) (Az eredeti példányokat a nyilvános vitára jelentkezéskor kell majd leadni.)
  • doktorjelölti nyilatkozat (Az eredeti példányt a nyilvános vitára jelentkezéskor kell majd leadni.)
  • igazolás abszolutórium kiállításáról (PhD iroda állítja ki)
  • igazolás nyelvi követelmények meglétéről (PhD iroda állítja ki)

Az előzetes vitára benyújtott értekezést a doktori iskola titkára – bírálat előtt – szövegegyezés keresés céljából megküldi az Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak. Az előzetes vitáról jegyzőkönyvet kell vezetni, annak egy másolatát a feltüntetett mellékletekkel együtt el kell juttatni a tudományterületi doktori tanácshoz. A jegyzőkönyvön külön nyilatkozni kell arról, hogy a szövegegyezés keresés eredménye alapján az előzetes vitára benyújtott értekezés megfelelt-e a publikálás tudományetikai követelményeinek. Az előzetes vita részletes menetrendjét, szabályait az illetékes doktori iskola határozza meg.  Jelentkezés nyilvános vitára kattintás utáni oldalon megjelenő szöveg:  A doktori értekezést bírálóbizottság előtt nyilvános vitában kell megvédeni. Az előzetes vitát követően a bizottság jegyzőkönyvben rögzített javaslatai alapján a javításokat, változtatásokat el kell végezni a disszertációban és a tézisfüzetben. A témavezető írásban nyilatkozik arról, hogy a változtatások megtörténtek, a nyilatkozatot a tudományterületi doktori tanácshoz az egyéb beadandókkal együtt el kell juttatni. A nyilvános vitára jelentkezni kell, az eljárásra bocsátásról az Orvostudományi Doktori Tanács dönt. A nyilvános vitára jelentkezés az Orvostudományi Doktori Tanács titkáránál, illetve a PhD irodán történik.

  • Beadandók listája fokozatszerzési eljáráshoz

A fenti dokumentumot megtalálja a Letölthető Dokumentumok menüpontnál, vagy kattintson ide >>>

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:02