Kurzus hirdetése

Kurzus csak az illetékes doktori iskola jóváhagyásával hirdethetőek meg, ezért a kitöltött adatlapot juttassa el a doktori iskola titkárához!

A Debreceni Egyetem Doktori Szabályzata szerint: A doktoranduszok számára meghirdetett tanulmányi foglalkozásokat – az oktató engedélyével – az alap-, mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő hallgatók is felvehetik, de az alap-, mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő hallgatók számára meghirdetett foglalkozásokkal PhD-kredit nem szerezhető.

*Kreditszámítás módja: Kurzusok CSAK egész számú kredittel hirdethetők meg. 1 kredit 30 munkaóra teljesítménnyel szerezhető. 
Munkaórák száma = kontakt órák + felkészülési órák száma (ez utóbbi ~100-140%-a a kontakt óráknak).
(Pl. 1 kredithez minimum 12-13 kontakt óra szükséges, így a munkaórák száma kb. 30.) 

A kurzusok teljesítését 5 fokozatú kollokviumi jegy adásával lehet igazolni. A jegyet a Neptun rendszerben regisztrálni kell az adott félév végéig. (Kredit csak olyan tárgyhoz rendelhető, amelynek minősítése ötfokozatú skálán érdemjeggyel történik.)
Hasonlóan, a Kutatás kurzus teljesítését 5 fokozatú gyakorlati jegy adásával lehet igazolni. 

A tárgyakat/kurzusokat központilag viszik fel a Neptunba. Az oktatók saját Neptun kódjukkal lépnek be, adják a jegyeket és hagyják jóvá a kreditek megszerzését. 

A Kurzusok hirdetéséhez, Neptun tanulmányi rendszerben létrehozásához űrlapot kell kitölteni.

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 04. 13:44