Predoktori ösztöndíj

FELHÍVÁS ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJRA

 

A doktorjelölti ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson a PhD értekezések elkészítéséhez szükséges munka befejezéséhez, elkerülve ezzel azt, hogy anyagi forrás hiánya miatt egyébként értékes munka kárba vesszen. A doktorjelölti ösztöndíjra a szervezett doktori képzést 2016. szeptember 1. előtt kezdő hallgatók pályázhatnak a képzés 36 hónapjának abszolutóriummal történő lezárását követően. (Doktorjelölti ösztöndíjjal kapcsolatos szabályozást és általános feltételeket ld. Orvostudományi Doktori Tanács Működési Szabályzat, 13.§.)

Az orvostudományi doktorjelölti ösztöndíj évente két alkalommal, alkalmanként 6 hónapra pályázható. Az első hat hónapot követően az ösztöndíj indokolt esetben pályázati úton meghosszabbítható, legfeljebb a doktorjelölti jogviszony időszakának végéig. (Maximálisan 4x6 hónapig vehető igénybe.)

A következő ösztöndíjas periódus időtartama: 2020. szeptember 1. és 2021. február 28. 

A pályázat beadási határideje: 2020. augusztus 26., szerda, 12 óra

Az ösztöndíjat elnyert pályázónak egÉszsÉgÜgyi szolgÁltatÁsi jÁrulÉkot kell fizetnie. A járulék befizetése a pályázó felelőssége, azt a pályázónak saját hatáskörben kell intéznie!

A doktorjelölti ösztöndíj összege (Ft/hó): 110.000 Ft/hónap.

Pályázni az „Orvostudományi Doktorjelölti Ösztöndíj” pályázati űrlap és az azon megnevezett mellékletek PhD Irodába történő beadásával lehetséges. Az űrlapot és a mellékletek egy részét elektronikus formában is be kell nyújtani a phd@med.unideb.hu e-mail címre.

A doktorjelölti jelentkezéseket az Orvostudományi Doktori Tanács javaslata alapján az illetékes kar dékánja bírálja el. Az ösztöndíjat elnyerő doktorjelölttel es a fogadó intézettel/tanszékkel az illetékes kar dékánja írásbeli megállapodást köt.

Az ösztöndíjat első, illetve második alkalommal elnyert doktorjelöltek esetén a megállapodás része a munkahelyi vezető (azon intézet/tanszék vezetője, ahol a jelölt a kutatómunkát végzi) nyilatkozata arról, hogy amennyiben az értekezés benyújtása nem történik meg az ösztöndíj megkezdését követő 2 éven belül, akkor a munkahely vállalja az igénybe vett ösztöndíj felének visszafizetését. Ezen nyilatkozat hiányában az ösztöndíj nem folyósítható.

Harmadik, illetve negyedik alkalommal elnyert ösztöndíj esetén a megállapodás része a munkahelyi vezető (azon intézet/tanszék vezetője, ahol a jelölt a kutatómunkát végzi) nyilatkozata arról, hogy az intézet/tanszék önrész formájában hozzájárul az ösztöndíj kifizetéséhez.

A doktorjelölti ösztöndíj folyósításának ideje alatt a doktorjelölt munkaviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonnyal nem rendelkezhet. A doktorjelölti ösztöndíj folyósításának ideje alatt a doktorjelölt egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony, más forrásból származó ösztöndíj, illetve ösztöndíj kiegészítés formájában kapott havi díjazása nem haladhatja meg a bruttó 80 000 Ft/hó összeget. Munkaviszony létesítése, illetve más forrásból folyósított juttatás, ösztöndíj, illetve ösztöndíj kiegészítés esetén a Doktori Tanácsot és az illetékes kar dékánját haladéktalanul értesíteni kell. Amennyiben az ösztöndíj folyósításának ideje alatt a doktorjelölt munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít, doktorjelölti ösztöndíjra való jogosultsága megszűnik. A doktorjelölti ösztöndíjra jogosultság megszűnésének időpontja a megszűnésre okot adó esemény bekövetkeztének dátuma. Más forrásból folyósított, bruttó 80 000 Ft/hó összeget meghaladó juttatás, ösztöndíj, illetve ösztöndíj kiegészítés esetén az orvostudományi ösztöndíj teljes mértékben visszavonásra kerül. A doktorjelölti ösztöndíjra jogosultság megszűnik a doktori fokozat odaítélésekor (EDHT döntés) az adott hónap utolsó napjával.

Dokumentum letöltése

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 04. 13:42